System monitoringu technicznego Hali „Olivia” w Gdańsku PDF Drukuj

System zaprojektowany i wykonany przez zespół prof. Wilde 2008
(Politechnika Gdańska WILIŚ, adaptacja na cele remontu, firma Wilde Engineering)


Hala OLIVIA
Dach hali „Olivia” jest konstrukcją prętowo-cięgnową. Stalowe dźwigary są sprężone kablami w pasie dolnym (rozpiętość dźwigara 78 m).W 2004 roku zaobserwowano wyboczenie słupków w dźwigara skrajnego. W 2008 roku, obiekt został dopuszczony do użytkowania pod warunkiem natychmiastowego usuwania śniegu i prowadzenia stałego monitoringu konstrukcji stalowej dachu.

monitoring-olivia-1 monitoring-olivia-2 monitoring-olivia-3
Widok Hali „Olivia” Dźwigary dachowe w trakcie remontu Odśnieżanie


System monitoringu technicznego hali SMT OLIVIA -2

Cel instalacji systemu: podniesienie bezpieczeństwa użytkowania hali (także aktywowanie procedur ewakuacji obiektu) do czasu remontu dachu oraz wsparcie procedur utrzymania obiektu.
System składa się z modułu pomiarowego (4+10 punktów pomiaru przemieszczeń i 26 punktów pomiaru odkształceń i temperatury - czujniki strunowe Geokon), 4 kamer do szacowania warstwy zalegającego śniegu, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania (zintegrowanego z systemem ewakuacji hali oraz z pełnym dostępem do danych dla służb zarządzania kryzysowego).

monitoring-olivia-4
Położenie punktów pomiarowych model MES dachu Czujniki (kamera, Geokon i indukcyjne)


Dokładność pomiaru przemieszczeń czujnikami indukcyjnymi < 1mm. Ocena stanu dachu odbywała się poprzez ciągłą (online) analizę numeryczną obiektu w bardzo wielu punktach konstrukcji I(SGN, SGU). Model numeryczny jest aktualizowany na podstawie danych pomiarowych.


Wyniki i wnioski z dotychczasowego użytkowania systemu SMT OLIVIA-2
Pomiary przemieszczeń od marca 2009 do czerwca 2010 roku pokazały znaczny wpływ dobowych zmian temperatury na przemieszczenia dźwigarów dachu. Aktualizowany model MES bardzo dobrze odwzorowuje rzeczywiste zmiany ugięć także do zmian temperatury (rysunek poniżej).

monitoring-olivia-5
Przemieszczenia dźwigara (1/3 rozpiętości) od 12.03.2009 do 06.06.2010 Symulacje i pomiary

 

System wysłał komunikat ostrzegawczy jeden raz, w lutym 2010 roku, informując o nieliniowym charakterze pracy konstrukcji. Po komunikacie wszczęto interwencyjną procedurę odśnieżania. W trakcie remontu wykryto uszkodzenia cięgien konstrukcyjnych dachu.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze  –
dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering