diagnostyka-nieniszczaca monitoring-1 bazodanowe-systemy

DIAGNOSTYKA
NIENISZCZĄCA

SYSTEMY
MONITORINGU

BAZODANOWE SYSTEMY
WIEDZY O OBIEKCIE

Wykonujemy orzeczenia techniczne i ekspertyzy stosując najnowsze rozwiązania diagnostyki nieniszczącej do elementów obiektów budowalnych.

Stosujemy znane metody Impact Echo jak również własne rozwiązania bazujące na wysokich i niskich częstotliwościach.

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą posiadającą długoletnie doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i serwisowaniu systemów monitoringu technicznego obiektów budowlanych.

Oferujemy system małe i tanie, ale wykorzystujące zaawansowane analizy numeryczne. Zadbamy o Twoją konstrucję.

W formie przyjaznej do użytkowania tworzymy bazy wiedzy o obiektach wspomagające procedury ich utrzymania.

Relacyjna baza danych zawiera kompletne dane o obiekcie oraz posiada funkcje Użytkownika pozwalające na minimalizowanie kosztów utrzymania.

> zapoznaj się z naszą ofertą

> zapoznaj się z naszą ofertą

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gdańsku

System składa się z modułu pomiarowego, 4 kamer, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering